SÅ HÄR FUNGERAR RÖSTNINGEN FÖR NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2021

Årets Nickelodeon Kids' Choice Awards ("KCA") ger er tittare makten att rösta på vilka som ska vinna de flesta av våra priser.

Nickelodeon och Nickelodeon International ansvarar för hanteringen av KCA och samtliga frågor avseende detta, inklusive valet av nominerade kandidater, administrationen av röstningen och presentationen av priserna.

  1. Röstningsperiod:

  Röstningsperioden för samtliga kategorier påbörjas den 2 februari 2021 kl. 18.00 svensk tid (12.00 PM EST) och avslutas den 13 mars 2021. 

2. Röstningsförfarande:

Röstning accepteras via följande metoder:
1. Webbplats: via Nick Internationals KCA-webbplats på http://kca.nickelodeon.tv  (en röst räknas för varje klick), för huvudkategorierna endast enligt vad som anges i avsnitt 3 nedan.
2. Twitter: för samtliga internationella kategorier endast enligt vad som anges i avsnitt 3 nedan, genom att sätta ihop en tweet med följande två hashtaggar: (i) #KCA och den (ii) tillämpliga #röst+nomineringsspecifika röstningshashtaggen, enligt vad som kommunicerats av Nickelodeon Internationals team, via ett enstaka inlägg på ditt Twitter-konto (i förekommande fall) (en röst per nominerad räknas per inlägg som innehåller de röstningshashtaggar som krävs; röster via Twitter kommer endast att godkännas från Twitter-konton som är offentliga, innehåller en avatarbild, har fler än 10 följare och skapades minst 24 timmar innan tidpunkten för det tillämpliga röstningsinlägget; varje vanlig retweet för ett giltigt röstningsinlägg på Twitter räknas som ytterligare en röst),
3. Nick Play-appen: från den 13 februari 2019 och för vissa internationella kategorier endast vad som anges i avsnitt 3 nedan.

3. Röstningskategorier:

Det finns sammanlagt 22 huvudkategorier och 30 internationella kategorier öppna för röstning, enligt vad som anges i Bilaga A som ingår här genom denna hänvisning.

Nickelodeon och Nickelodeon International förbehåller sig rätten att revidera eller lägga till ytterligare röstningskategorier som meddelas vid ett senare tillfälle. Vinnarna i kategorierna kommer att meddelas under KCA den 13 mars 2021.

När det gäller röster som görs via webbplatsen, Twitter och Nick Play-appen kommer högst 100 röster på en dag per kategori, per enhet som använts för att rösta, att godkännas. Röster som överstiger detta antal kommer inte att godkännas eller räknas. All användning av enheter för att automatisera röstningen är förbjuden, inklusive, men inte begränsat till, programvarugenererade, robotteknikgenererade, programmerade, script-, makro- eller annan typ av automatiserade röster. Nickelodeon International förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera alla röster som de misstänker eller upptäcker: (a) har använt en programvarugenererad, robotteknikgenererad, programmerad, script-, makro- eller annan automatiserad röst; (b) har manipulerat röstningsförfarandet, (c) agerar i strid med dessa röstningsregler; eller (d) agerar på ett osportsligt eller störande sätt, eller med avsikt att irritera, missbruka, hota eller trakassera en annan person.

  Det totala antalet röster som skickats in under röstningsperioden för de nominerade i var och en av de internationella kategorierna kommer att sammanställas av Nickelodeon International och den kandidat som har flest röster i sin tillämpliga kategori, vilken bestäms av Nickelodeon International, kommer att utses till vinnare av denna kategori.  Det totala antalet röster som skickats in under röstningsperioden för de nominerade i var och en av huvudkategorierna kommer att vidarebefordras till Nickelodeon för behandling. Om detta röstningsförfarande av någon anledning avbryts, visar sig på något sätt ha manipulerats eller av någon annan anledning som Nickelodeon International efter eget gottfinnande anser rimligen nödvändig, förbehåller sig Nickelodeon International rätten att välja vinnarna enligt eget avgörande och ta hänsyn till antalet röster som en kandidat erhållit fram till tidpunkten för avbrottet eller avbrytandet av röstningsförfarandet.

Genom att delta i detta röstningsförfarande godkänner du att du är bunden av reglerna SÅ HÄR FUNGERAR RÖSTNINGEN FÖR NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2021. Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till att en röstberättigad person diskvalificeras helt efter Nickelodeon Internationals gottfinnande. Nickelodeon International förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra reglerna SÅ HÄR FUNGERAR RÖSTNINGEN FÖR NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2021.

Alla tolkningar av reglerna SÅ HÄR FUNGERAR RÖSTNINGEN FÖR NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2021 och Nickelodeon Internationals beslut om denna röstning är slutgiltiga.